Thể Lệ Chương Trình Tri Ân Khách Hàng

Chương trình khuyến mại Fact-Depot tri ân khách hàng


 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành Phố Hồ Chí Minh
 2. Hình thức khuyến mại: Giảm giá trên tổng giá trị hóa đơn.
 3. Thời gian khuyến mại:  Từ 12/10/2016 đến 11/11/2016
 4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã giảm giá điện tử ”THANTHIET" của công ty Fact-Link MarketPlace
 5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: 
  • Máy mài (Mã sản phẩm MT961)
  • Máy khoan (Mã sản phẩm GSB 550 + Bộ 5 mũi khoan tường Impact, GSB 550 SET, GSB 10 RE SET, GSB 16 RE SET, GBH 2-24 DFR)
  • Thang nhôm (Mã sản phẩm AV302, ADT210B, AV306, ADT212B, NK-38 AI)
  • Súng bắn đinh khí nén (Mã sản phẩm F50L, PT 630, 71/16LN, PH-981L, CN50WP)
  • Súng phun sơn khí nén (Mã sản phẩm W-71-31G, W-71-31S, W-71-21S, JJ-243-1.0-G, JJ-243-1.3-G, JJ-243-1.5-G, JJ-243-1.8-G, W-101-134G, W-101-134S, DA-300-305MT-1.4)
  • Xe đẩy hàng (Mã sản phẩm AV230, HL-110C, UDL-DX, NB-101, NF-301)
  • Máy đo khoảng cách (Mã sản phẩm Vector 40, Vector 80, 51269, 414/62 Max+)
  • Súng vặn bu lông khí nén (Mã sản phẩm KPT-12W, KPT-12WX, KPT-14SH-M, KPT-14SX, KPT-14ME-V2)
  • Máy hút ẩm (Mã sản phẩm HM-610EB, HM-612EC, HM-614EB, HM-630EC, LDF-170AH, HM-650EB)
  • Máy hút bụi (Mã sản phẩm HC 30, VC-3573, HC 70W, CH 602, HC 903)
  • Xe nâng tay (Mã sản phẩm HPT30S, HPT30M, DBA30, XTN 680-1150-3T, XTN 540-1150-3T, BF30)
 6. Tất cả các sản phẩm có trong chương trình nêu trên đều được niêm yết tại website fact-depot.com
 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả những khách hàng có mã giảm giá “THANTHIET” của công ty TNHH Fact-Link MarketPlace.
 8. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Chương trình áp dụng cho khách hàng có hoá đơn mua hàng (các sản phẩm có trong chương trình) từ:


Tổng hoá đơn giá trị mua hàng (chưa VAT) Giảm giá
Từ 700.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng 50.000 đồng
Từ 2.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng 120.000 đồng
Từ 3.000.000 đồng đến dưới 4.000.000 đồng 200.000 đồng
Từ 4.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng 280.000 đồng
Từ 5.000.000 đồng đến dưới 6.000.000 đồng 360.000 đồng
Từ 6.000.000 đồng trở lên 450.000 đồng