Về Fact-Link Việt Nam


Fact-Link Việt Nam là một mảng dịch vụ khác do CÔNG TY TNHH FACT-LINK MARKETPLACE vận hành. Fact-Link bắt đầu hoạt động tại Thái Lan từ năm 2004 và mở rộng sang Việt Nam từ năm 2008. Fact-Link Việt Nam là trang web chuyên giới thiệu các công ty trong ngành công nghiệp sản xuất có trụ sở tại Việt Nam. Với hơn 3.000 nhà sản xuất và doanh nghiệp thành viên, Fact-Link có thể giúp bạn tìm kiếm các nhà cung cấp tại Việt Nam. Chúng tôi giới thiệu doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau như gia công phụ tùng, lắp ráp, sản xuất khuôn mẫu, xử lý bề mặt, đóng gói, in ấn, dụng cụ đo lường, tự động hóa (F. A), thiết bị, máy móc, thiết bị nhà xưởng, xây dựng, bất động sản công nghiệp, v.v

Fact-Link Vietnam is another service operated by FACT-LINK MARKETPLACE CO.,LTD. Fact-Link started in Thailand in 2004 and started the service in Vietnam in 2008. Fact-Link Vietnam is a company introduction platform for manufacturing companies based in Vietnam. Fact-Link Vietnam utilizes the database of more than 3,000 registered manufacturers and factories and help you to search for suppliers and factories in Vietnam. Fact-Link Vietnam covers a wide range of industries such as parts processing, machining, assembly, mold production, surface treatment, packaging, printing, precision instruments, factory automation (F. A), machine tool, factory equipment, construction, industrial estate, etc.