Tặng ngay găng tay khi mua hóa chất công nghiệp


1. Nội dung chương trình:

Tặng Găng tay chống hóa chất Nitrile NPF18 khi mua hóa chất công nghiệp có trong danh sách dưới đây.

2. Thời gian:

Chương trình kéo dài từ  2/1 đến 13/2/2018.

3. Danh sách sản phẩm áp dụng