[KHUYẾN MÃI THÁNG 4] NHẬP MÃ FD04, GIẢM ĐẾN 249K


1. Nội dung chương trình:

Giảm giá lên đến 249.000 khi nhập mã khuyến mãi FD04.

Chương trình chỉ áp dụng cho các sản phẩm được liệt kê ở mục 3.

2. Thời gian:

Kéo dài từ ngày 1/4 đến 27/4/2018 hoặc đến khi hết sản phẩm khuyến mãi.

3. Danh sách sản phẩm áp dụng

DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐO

DỤNG CỤ CẦM TAY