Chương trình khuyến mãi SANWA: Tặng sản phẩm cùng loại khi mua từ 2 sản phẩm.

1. Nội dung chương trình:

- Mua 2 sản phẩm đồng hồ vạn năng SANWA được tặng 1 sản phẩm cùng loại. Áp dụng đối với đồng hồ vạn năng SANWA CD 800F, 800B và PM300.

- Mua 7 sản phẩm đồng hồ đo điện trở cách điện SANWA MG500 được tặng 1 sản phẩm cùng loại.

2. Thời gian:

Chương trình kéo dài từ ngày 24.01 tới ngày 28.02.2018

3. Danh sách sản phẩm áp dụng