Thanh Lý Kho - Chẳng Lo Về Giá


1. Nội dung chương trình:

- Giảm đến 50% khi mua các sản phẩm dưới đây. 

2. Thời gian:

Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 13/2/2018 hoặc đến khi sản phẩm hết hàng.

3. Danh sách sản phẩm áp dụng

DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO

MÁY ĐO ĐỘ ẨM

HÓA CHẤT