[FACT-DEPOT] KHUYẾN MẠI DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN THÁNG 3


1. Nội dung chương trình:

Giảm giá lên đến 199.000 khi nhập mã khuyến mãi FD2018.

Chương trình chỉ áp dụng cho các sản phẩm được liệt kê ở mục 3.

2. Thời gian:

Kéo dài từ ngày 1/3 đến 31/3/2018 hoặc đến khi hết sản phẩm khuyến mãi.

3. Danh sách sản phẩm áp dụng

DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐO